Ο παρόν δικτυακός τόπος  απευθύνεται σε ιδιώτες. Αν είστε φυσικό πρόσωπο (π.χ. ατομική επιχείρηση) ή αν είστε εταιρεία που καταχωρεί δεδομένα εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της, αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου (στο εξής «Πολιτική»).

Η εταιρεία Core Πληροφορική που εδρεύει στην Νάουσα , Οδός Αριστοτέλους 46 ,  ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@core-edu.gr (εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία» ή «εμείς» ή «μας»), λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα (στο εξής «Δεδομένα»), που υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα κατά την επίσκεψη, εγγραφή ή χρήση του δικτυακού τόπου www.kbscomputes.gr.

Η Core Πληροφορική προστατεύει και σέβεται τα Δεδομένα σας και συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016).

Για απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) της Εταιρείας στο τηλέφωνο 6974301852.