Ελαττωματικά προϊόντα
Ο πελάτης ακολουθεί τις διαδικασίες after sales του κάθε κατασκευαστή

Διαδικασία επιστροφής χρημάτων και προϊόντων
Ο πελάτης κάνει αίτημα επιστροφής προϊόντος, και εφόσον αυτό εγκριθεί τότε παραλαμβάνουμε και εκδίδουμε πιστωτικό.
Η αξία πιστώνεται στον λογαριασμό του πελάτη.